Beboerforeningen Buggesgade

Foreningen blev etableret i 1986 med det formål at samle gadens beboere til fælles aktiviteter,f. eks. leje af affaldscontainer, festlige sammenkomster, gaver m.m.

Som medlemmer kan optages alle hustande i Buggesgade.

Hver husstand er lig med et medlemsskab.